INFORMACJE

Tworzenie stron internetowych z CZERNY.PL

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

CZERNY.PL - Jakub Czerny NIP: 6351850678, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

1. wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
a) dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia komunikacji z administratorem
b) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
c) dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

2) dane przetwarzane będą ponadto w celu świadczenia usług przez administratora:
a) dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
b) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
c) dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

3. dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
a) dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
b) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
c) dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

4. dane mogą być również przetwarzane w celu przechowywania faktur i rachunków (Prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości):
a) dane przechowywane będą przez co najmniej 5 lat od zamknięcia roku podatkowego firmy w którym została wystawiona ostatnia faktura z klientem.

5) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
a) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy.

Kontakt w sprawach związanych z RODO: kontakt@czerny.pl

REGULAMIN WEB.CZERNY.PL:

REGULAMIN USŁUG INFORMATYCZNYCH STRONY WEB.CZERNY.PL

Właścicielem web.czerny.pl jest firma:

CZERNY.PL - Jakub Czerny
43-190 Mikołów
ul. Plebiscytowa 90
Tel: +48 797 125 161
www.czerny.pl
email: kontakt@czerny.pl

NIP: 6351850678

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona internetowa web.czerny.pl zajmuje się promowaniem ofert świadczonych przez firmę CZERNY.PL - Jakub Czerny oraz przyjmowaniem zapytań z zakresu dostępności oferty.
2. Wszystkie informacje, w tym ceny, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie ceny podane w na stronie internetowej są cenami brutto (nie zawierają podatku VAT).

II. WYSŁANIE ZAPYTANIA (FORMULARZ INTERNETOWY)
1. Wysłanie zapytania (https://web.czerny.pl/zamowienia/) jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem, polityk prywatności oraz ich pełną akceptacją.
2. Po złożeniu zapytania i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez CZERNY.PL Klient zostanie powiadomiony o specyfikacji usługi i jego cenie.
3. CZERNY.PL może odmówić realizacji zamówienia i je anulować w przypadku braku kontaktu z Klientem (brak odpowiedzi na e-mail dłużej niż 48h), nieopłaceniu zaliczki, zmiany cen odnowienia/rejestracji domen lub po negatywnym rozpatrzeniu zapytania przez CZERNY.PL bez podania przyczyny.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty zaliczki na koncie bankowym firmy CZERNY.PL - Jakub Czerny i mailowym złożeniu przez Klienta zamówienia wynikającego z pozytywnej akceptacji naszej firmy.
5. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji usług na stronie internetowej) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

III. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY
1. Usługa może być realizowana tylko i wyłącznie na hostingu wynajmowanym przez CZERNY.PL - Jakub Czerny.
2. CZERNY.PL nie oferuje przekazania stworzonej strony w formie cyfrowej Klientowi, strona może być tylko umieszczana wyłącznie na hostingu wybranym przez CZERNY.PL

IV. PŁATNOŚCI
1. Za usługi wyszczególnione na stronie web.czerny.pl można płacić wyłącznie przelewem.

V. FAKTURY
1. Po wykonaniu usługi i jej pełnym opłaceniu przez Klienta wystawiamy fakturę na dane podane przez Zamawiającego.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność usługi z umową powinny być składane pisemnie na adres kontakt@czerny.pl.

2. W przypadku ciągłej, nieprzerwanej niedostępności strony kupionej przez Klienta dłużej niż 24h zostanie udzielony rabat na zakup przyszłych usług o wartości równej: (kwota_brutto_posiadnego_pakietu_rocznego - wartość domeny) / 365 * ilość_pełnych_dób_przerwanej_usługi. np: (299PLN - 123PLN) / 365 * 2 = 0zł 96gr rabatu.

3. Reklamacje złożone po akceptacji strony przez Klienta nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient.